"...the thingness of something becomes apparent when it is no longer functioning as it did before or it becomes dysfunctional or if it appears in an unexpected place..."


kwezelen

werkwoord [kwezelde, h. gekwezeld].
1 overdreven (en schijnheilig) vroom doen.
2 de tijd doorbrengen met schijnheilig gezeur over onbelangrijke zaken


 

linksblog

2023